Reverie
Reverie

Airbrushed buon fresco on magnesia board, 36x24” 2018

Reverie (detail)
Reverie (detail)

Detail-Airbrushed buon fresco on magnesia board, 36x24” 2018

Reverie (detail)
Reverie (detail)
Trance
Trance

Airbrushed buon fresco on magnesia board, 36x24” 2018

Trance (detail)
Trance (detail)

Detail: Airbrushed buon fresco on magnesia board, 36x24” 2018

Untitled
Untitled

Airbrushed buon fresco on magnesia board, 36x24” 2018

Untitled (detail)
Untitled (detail)

Detail

Veil
Veil

Airbrushed buon fresco on ceramic support, 18x18” 2018

Flow
Flow

Airbrushed buon fresco on ceramic tile, 18x18”, 2018

Cloud
Cloud

Airbrushed buon fresco on ceramic support, 18x18” 2018

Beam
Beam

airbrushed buon fresco on ceramic tile,18x18",  2016

Glance
Glance

airbrushed buon fresco on ceramic tile,18x18",  2015

Abrade
Abrade

airbrushed buon fresco on ceramic tile,18x18",  2017

Transient
Transient

airbrushed buon fresco on ceramic tile,16x16",  2015

Cloak
Cloak

airbrushed buon fresco on ceramic tile,18x18",  2016

Slur
Slur

airbrushed buon fresco on ceramic tile,16x16",  2014

Billow
Billow

airbrushed buon fresco on ceramic tile,16x16",  2014

Brume
Brume

airbrushed buon fresco on ceramic tile,16x16",  2014

Blur
Blur

airbrushed buon fresco on ceramic tile,16x16",  2015

Mask
Mask

airbrushed buon fresco on ceramic tile,16x16",  2015

Blear
Blear

airbrushed buon fresco on ceramic tile,16x16",  2014

Distill
Distill

airbrushed buon fresco on Styrofoam, 24x24", 2015

Respire
Respire

airbrushed buon fresco on Styrofoam, 24x24", 2015

Reverie
Reverie (detail)
Reverie (detail)
Trance
Trance (detail)
Untitled
Untitled (detail)
Veil
Flow
Cloud
Beam
Glance
Abrade
Transient
Cloak
Slur
Billow
Brume
Blur
Mask
Blear
Distill
Respire
Reverie

Airbrushed buon fresco on magnesia board, 36x24” 2018

Reverie (detail)

Detail-Airbrushed buon fresco on magnesia board, 36x24” 2018

Reverie (detail)
Trance

Airbrushed buon fresco on magnesia board, 36x24” 2018

Trance (detail)

Detail: Airbrushed buon fresco on magnesia board, 36x24” 2018

Untitled

Airbrushed buon fresco on magnesia board, 36x24” 2018

Untitled (detail)

Detail

Veil

Airbrushed buon fresco on ceramic support, 18x18” 2018

Flow

Airbrushed buon fresco on ceramic tile, 18x18”, 2018

Cloud

Airbrushed buon fresco on ceramic support, 18x18” 2018

Beam

airbrushed buon fresco on ceramic tile,18x18",  2016

Glance

airbrushed buon fresco on ceramic tile,18x18",  2015

Abrade

airbrushed buon fresco on ceramic tile,18x18",  2017

Transient

airbrushed buon fresco on ceramic tile,16x16",  2015

Cloak

airbrushed buon fresco on ceramic tile,18x18",  2016

Slur

airbrushed buon fresco on ceramic tile,16x16",  2014

Billow

airbrushed buon fresco on ceramic tile,16x16",  2014

Brume

airbrushed buon fresco on ceramic tile,16x16",  2014

Blur

airbrushed buon fresco on ceramic tile,16x16",  2015

Mask

airbrushed buon fresco on ceramic tile,16x16",  2015

Blear

airbrushed buon fresco on ceramic tile,16x16",  2014

Distill

airbrushed buon fresco on Styrofoam, 24x24", 2015

Respire

airbrushed buon fresco on Styrofoam, 24x24", 2015

show thumbnails